Akademi

Akademi for brand-ansvarlige

Den digitale udvikling og forbrugeradfærdens stadige forandring lægger pres på virksomheder, der må omstille og tilpasse sig for at sikre fortsat vækst.

Nye forretningsmodeller og agile start-ups truer selv de mest etablerede, der må lære at forstå og handle efter helt nye spilleregler…


”Al magt til (den, der forstår) kunden”

…er en serie af workshops, der hjælper virksomheder og brands effektivt i gang med og gennem den marketing transformation, der med kunden i centrum skal sikre forretningen fremover.


Workshops:

Workshop 1: Bring din kundeviden i spil og få varig konkurrencemæssig fordel

Workshop 2: Skab kunderelevant kommunikation

Workshop 3: Mål på det, der skaber værdi – og styr efter det


Format:

Hver workshop bygget op omkring 3 sessions á 80 minutter som følger:

09:00 -09:30 Velkomst & kaffe
09:30 -10:50 Session 1
10:50 -11:00 Pause & forfriskning
11:00-12:20 Session 2
12:20-13:00 Frokost
13:00-14:20 Session 3
14:20-15:00 Wrap-up & next stepsPris: 50.000

ex. moms og evt. rejseomkostninger.

  • Prisen inkluderer forberedelse, workshop-afvikling med deltagelse af op til 10 af jeres nøglemedarbejdere samt opfølgning.
  • Den afsluttende rapport budgetteres separat – se pris under pågældende workshop.
  • Prisen er baseret på, at I selv står for mødefaciliteter og catering. Eksterne mødefaciliteter med middag og overnatning kan naturligvis også arrangeres (budgetteres separat), fx med 2 workshops over 2 dage på Helenekilde i Tisvilde.