Kundeindsigt - Nzinck

Kundeindsigter

Har I knækket koden til gladere kunder?

Kender I jeres kunder og konkurrenter – eller træffer I vigtige beslutninger på mavefornemmelser og sund fornuft?

Markeds- og kundeindsigter er ikke bare forudsætningen for at kunne spotte nye trends, imødekomme kundebehov og kommunikere relevant og rettidigt. Indsigt er selve fundamentet for god forretningsførelse.

Hvad det kræver

Først skal I kende jeres egen forretning. Hvor godt kender I jeres?:

  • Hvem er jeres primære målgruppe? Hvad er deres passions og pains, og hvordan er deres kunderejse?
  • Hvad er jeres brand positionering og kerneværdier?
  • Hvad er jeres værditilbud til kunderne?
  • Hvordan afbøder frafald af kunder?
  • Hvordan er jeres renomme og styrker?
  • Hvor meget potentiale er der i jeres produktportefølje?
  • Hvor effektiv er jeres marketingindsats?
  • Hvordan kan I optimere kunderejsen for jeres primære målgrupper?
  • Hvordan forbedrer I konverteringen på jeres website?
  • Og mange flere…

Sådan gør vi

Som eksperter i kundeindsigt og digital transformation hjælper vi vores kunder med at skaffe og aktivere værdifuld indsigt til fordel for virksomhedens effektivitet og bundlinje.

Vi sværger til denne proces:

1/ Præmis for indsigt

Først afstemmer vi forventninger med klar definition af formål, hypoteser, tidsramme, målgrupper og brugere af resultater, Altså dem, der skal bruge indsigterne, hvordan og hvorfor.

Herefter planlægges metoden for dataindsamling ud fra hvilke spørgsmål, der skal undersøges. Det kan fx være kvalitativt, kvantitativt eller en kombination.

I denne fase afklarer vi selvfølgelig også hvem, der er ansvarlig og skal involveres hvornår i jeres organisation, så alle er indforstået.

2/ Dataindsamling

Kvantitative metoder bruges til at finde ud af hvor mange, der tænker, gør, siger eller føler på en bestemt måde. Det kan handle om at undersøge repræsentativitet, fordeling, sammenhæng med andre faktorer eller bekræfte/afkræfte en bestemt hypotese. Det kan foregå med spørgeskemaundersøgelser (via email, internet pop-up, telefon, sms), hall-tests, eller Google Analytics og CRM Analytics (big data) for at observere adfærdsmønstre.

Kvalitative metoder bruges til at få en mere dybdegående forståelse for hvordan og hvorfor nogen lever, forbruger og vælger, som de gør. Mange beslutninger og behov er ubevidste og kan ikke forstås ved at spørge direkte. Derfor kan observation af adfærdsmønstre sætte os på sporet af kundebehov, der ikke bliver dækket tilstrækkeligt. Vores metodeapparat inkluderer etnografisk observation (small data) til at observere adfærd, omgivelser, udtryk. Det kan også være dybdeinterviews, fokusgrupper, mystery-shopping eller dagbogsrapportering.

3/ Analyse

Analysen bliver vidensfundamentet for vigtige forretningsbeslutninger, kommunikation, marketing, produktoptimeringer, mm.

Det handler ikke bare om rapportering af tal og svar. Det handler om at analysere resultaterne i den rette kontekst, så data omsættes til værdifuld indsigt.

4/ Præsentation og intern forankring

De specifikke kundeindsigter aktiveres i regi af jeres organisation og særlige udfordringer. Med udgangspunkt i kundeindsigterne, skræddersyr vi kommunikation til særlige målgrupper, personaer eller arketyper.

Interesseret?

Kontakt Torben på torben@nzinck.com eller 2383 7690 og hør nærmere

Holdet hos NZINCK forstår, at kunden i centrum er udgangspunktet for enhver bestræbelse på at skabe relevans og varige forbindelser.
 

Søren Kristensen

Managing Director/Customer & Channel Marketing Transformation, AccentureCopyright 2024© Neuburg | Zinckernagel CVR: 34 48 90 84