Marketing-transformation - Nzinck

Marketing transformation

Forbrugerens adfærd er i bevægelse. Vend det til din fordel!

Den konstante fremkomst af ny teknologi skaber hele tiden ændringer i kunders adfærd og behov. Og virksomheder, der ikke tilpasser sig i tide, vil hurtigt miste markedsandele, kontrol over deres brand og i sidste ende deres eksistensberettigelse.

Marketing transformation (eller digital transformation) er andet og mere end et mobiloptimeret website. Vækst afhænger af virksomhedens evne til at opbygge langvarige relationer med deres kunder. At have et godt produkt og avanceret teknologi er fundamentalt, men langt fra nok. Morgendagens vindere vil være dem, der er bedst til at imødekomme individuelle og skiftende kundebehov i en specifik kontekst her og nu.

Stærke kunderelationer kræver en relevant og målrettet indsats. Den virksomhed, der er bedst til at møde kundens behov og opsamle data, kommer til at eje kunderelationen og kan dermed høste løbende indtægter gennem hele kundens levetid.

Marketing transformation en holistisk tilgang, der involverer hele virksomheden: Altså alle interessenter, afdelinger, processer og forretningsgange.

Hvad det kræver

Marketing transformation er en løbende proces, der involverer alle dele af organisationen. Bred opbakning til projektet er afgørende, og det kræver skudsikre argumenter og klare KPI’er.

Indgående kendskab til kundens adfærd, behov og beslutningsproces er fundamentet for en driftssikker køreplan med løbende eksterne og interne processer og indsatser.

Hvordan vi hjælper

I tæt samarbejde med ledelse og nøglemedarbejdere stiller vi ekspertise og erfaring til rådighed for marketing transformation på 4 afgørende områder:

1/ Indsigt

Indsamling, analyse og bearbejdelse af indsigt med fokus på kundeadfærd, kunderejser og beslutningsprocesser, behov og begejstringsfaktorer samt virksomhedens sjæl og positionering. Indsigten bruges som basis for prioritering af indsatsområder og projektressourcer, og processen omfatter:

 • Definition af analytisk metodeapparat (kvalitative/kvantitative metoder, målgrupper, hypoteser, omfang, tidsplan, ressourcer osv)
 • Indsamling af data
 • Analyse
 • Intern forankring af viden og forståelse af kundefokus (at blive en kundeorienteret organisation)

 

2/ Strategi

Udarbejdelse af en digital kundeorienteret go-to-market strategi, som ofte vil inkludere følgende i større eller mindre målestok afhængigt af organisationens kompleksitet:

 • Definition af segmenteringsmodel
 • Overordnet dashboard og KPI’er – hvad vil vi måle på
 • Design af kunderejse
 • Content- og mediestrategi – overordnet og lokal
 • Micro-targeting strategier – segmentering på lokale mikromålgrupper
 • Forandringsledelsesprogram – til sikring af opbakning fra alle interessenter
 • Governance model – til styring af projektet, overholdelse af deadlines, mv.
 • Driftsmodel – ansvarfordeling, processer og systemer i den daglige drift efter implementering

 

3/ Road map

Udarbejdelse af road map eller køreplan med detaljerede beskrivelser projekter og aktiviteter, der alle har til formål at transformere måden, organisationen agerer på, så den bliver kundefokuseret.

 • Definition of succeskriterier og KPI’er – hvad skal organisationen opnå, og hvordan måles succes
 • Definition af fokusområder – ikke at forveksle med afdelinger, da en holistisk tilgang er afgørende for succes. Et fokusområde kan være at bygge en vidensbase med kundespecifik data, analytics og analyser af følelser og trends. Vidensbasen skal sikre at opdateret viden er tilgængelig, deles og bruges aktivt.
 • Identificering af alle de aktiviteter og handlinger, der er nødvendige for at opnå mål og succeskriterier. Hver enkelt aktivitet beskrives grundigt inkl. tidsplan og allokering af ressourcer.

 

4/ Implementering, forankring og drift

Operationalisering med forskellige former for support fra månedlig eller kvartalsvis status med til intern forankring, praktisk implementering og daglig drift. Sammen definerer vi et passende niveau for:

 • International koordinering
 • Uddannelsesprogrammer
 • Lokal strategitilpasning og mikrosegmentering
 • Tilpasning af indhold (content)
 • Teknisk systemsupport

Interesseret?

Kontakt Torben på torben@nzinck.com eller +45 23 83 76 90 og hør nærmere.

NZINCK anlægger altid et strategisk perspektiv og kombineret med deres kreative kompetencer er det opskriften på succes.
 

Søren Kristensen

Managing Director/Customer & Channel Marketing Transformation, Accenture

INSPIRATIONCopyright 2023© Neuburg | Zinckernagel CVR: 34 48 90 84